Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

WORD LIST LESSON 13

   LESSON 13
1.            Common=συνηθισμένος
2.            Quotation=απόσπασμα
3.            Source=πηγή            /sɔrs/
4.            Inspiration=έμπνευση
5.            Blank=κενός
6.            Rite=τελετή  /raɪt/
7.            Plain=απλός
8.            Dew=δροσιά             /du/
9.            Civil war=εμφύλιος πόλεμος
10.        Civilian=πολίτης     /sɪ`vɪlhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngyən/
11.        Reveal=αποκαλύπτω         /rɪ`vil/
12.        Destruct-destruction=καταστρέφω, καταστροφή
13.        Massacre=αιματοχυσία      /`mæshttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngəhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngkər/
14.        Be stunned=μένω έκθαμβος         /stʌnd/
15.        Mural=τοιχογραφία           /`myʊərhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngəl/
16.        Immense=απέραντος
17.        Depict=απεικονίζω /dɪ`pɪkt/
18.        Brutality=βαρβαρότητα
19.        Helplessness=απελπισία
20.        Overall=συνολικό
21.        Soldier=στρατιώτης                        /`soʊlhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngdʒər/
22.        Sword=σπαθί           /sɔrd
23.        Spear=δόρυ   /spɪər/
24.        Pierce=τρυπώ           /`piərs/
25.        Trapped in=παγιδευμένος σε
26.        Take notice of=προσέχω, παρατηρώ
27.        Be crammed together=είναι στριμωγμένα
28.        Get away from=ξεφεύγω από
29.        Its up to me to…=από μένα εξαρτάται να…
30.        Define=καθορίζω    /dɪ`faɪn/
31.        Interpret=ερμηνεύω                        /ɪn`tɜrhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngprɪt/
32.        Evoke=προκαλώ     /ɪ`voʊk/
33.        Reflect=αντανακλώ
34.        Stroke=πινελιά
35.        Familiar=οικείο
36.        Exhibit=έκθεμα        /`ɪgzɪbhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngɪt/
37.        Straw hat=ψάθινο καπέλο             /strɔ/
WORKBOOK
1.      Sculpture= γλυπτό       /`skʌlphttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngtʃər/
2.      Statue= άγαλμα           /`stætʃhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngu/
3.      Soot= καπνιά
4.      Copper= χαλκό
5.      Clay= πηλό       /kleɪ/
6.      Mosaic=ψηφιδωτό        /moʊ`zeɪhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngɪk/
7.      Scroll= περγαμηνή
8.      Folk art= παραδοσιακή τέχνη
9.      Liquid= υγρό     /`lɪkhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngwɪd/
10.  Be dissolved= διαλύομαι         /dɪ`zɒlvd/
11.  Auction= δημοπρασία /`ɔkhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngʃən/
12.  Fare= αντίτιμο              /fɛər/
13.  Expel= διώχνω, αποβάλλω
14.  Graduate=αποφοιτώ                / `grædʒhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngu`eɪt/

15.  Contemporary=σύγχρονος      /kən`tɛmhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngpə`rɛrhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου