Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

WORD LIST LESSON 15

Lesson 15

1.      Miracle=θαύμα
2.      plague broke out=ξέσπασε χολέρα        /`pleɪg/
3.      in honour of=προς τιμή του
4.      apprentice=μαθητευόμενος                      /ə`prɛnhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngtɪs/
5.      withdraw=αποσύρω-ομαι  /wɪð`drɔ/
6.      rehearse=κάνω πρόβα        /rɪ`hɜrs/
7.      grief-stricken=χτυπημένος απ΄τη θλίψη                        /`strɪkhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngən/
8.      avid=ένθερμος        /`ævhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngɪd/
9.      immortal=αθάνατος
10.  hatred=μίσος                        /`heɪhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngtrɪd/
11.  contemporary=σύγχρονος
12.  before your very eyes=μπροστά στα ίδια μου τα μάτια
13.  explore=εξερευνώ
14.  dedicate=αφιερώνω
15.  playwright=θεατρικός συγγραφέας       /`pleɪ`raɪt/
16.  chorus=χορός δράματος    /`kɔrhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngəs/
17.  semicircular=ημικυκλικό   /`sɛmhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngɪ`sɜrhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngkəl/
18.  exemplify=εξηγώ με παραδείγματα                  /ɪg`zɛmhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngplə`faɪ/
19.  highborn=ευγενικής καταγωγής= noble=ευγενής
20.  make peace= κάνω ειρήνη
21.  feast=γιορτή             /fist/
22.  in disguise=μεταμφιεσμένος       /dɪ`skaɪz/
23.  misfortune=ατυχία
24.  stunned=έκθαμβος             /stʌnd/
25.  confess=εξομολογούμαι
26.  in secret=μυστικά
27.  priest=ιερέας           
28.  dagger=μικρό σπαθί           /`dæghttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngər/
29.  inspire=εμπνέω
30.  accomplish=φέρω εις πέρας, καταφέρνω
31.  devote myself to=αφιερώνομαι σε      /dɪ`voʊt/      
32.  lifelong=δια βίου
33.  prominent=εξέχων-ουσα-ον
34.  resistance=αντίσταση
35. tanner= βυρσοδέψης
36. it is held= διεξάγεται
37. it holds= χωρά
38. disciplined= πειθαρχημένος

WORΚΒΟΟΚ
1.                captivating=που σε αιχμαλωτίζει
2.                gather together=συγκεντρώνονται
3.                adaptation=προσαρμογή
4.                uprising=εξέγερση       /`ʌp`raɪhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngzɪŋ/
5.                transition=μετάβαση                 /træn`zɪʃhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngən/
6.                version=εκδοχή
7.                I’m keen on=μ’αρέσει
8.                moving=συγκινητικό
9.                It is set=διαδραματίζεται
10.            Review=κριτική (έργου, ταινίας, εστιατόριου, κλπ)
11.            Applaud=χειροκροτώ  /ə`plɔd/
12.            Memorize=learn by heart=απομνημονεύω   /`mɛmhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngə`raɪz/
13.            Lights dim=τα φώτα χαμηλώνουν
14.            Free of charge=δωρεάν
15.            Convert into=μετατρέπω σε
16.            Subtitles=υπότιτλοι
17.            Dubbed=μεταγλωττισμένος  /dʌbd/
18.            Mediation=το να αποδώσεις μια πληροφορία από μια γλώσσα σε μια άλλη           /`mihttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngdi`eɪhttp://sp.dictionary.com/dictstatic/dictionary/graphics/luna/thinsp.pngʃən/


Co            come out=κυκλοφορώ στην αγορά
                 come off=φέρω εις πέρας
Co            come up with=εφευρίσκω, μου ‘ρχεται μια ιδέα
                 come round=συνέρχομαι, επισκέπτομαι, αλλάζω άποψη
                 come across=συναντώ τυχαία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου