Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Word List Lesson 2

LESSON 2
1.   Customs=Έθιμο                   
2.    Tolerance=ανοχή
3.   Mural=τοιχογραφία              
4.   Neighbourhood=γειτονιά                
5.    Common =κοινό, συνηθισμένο
6.    Element=στοιχείο
7.   Bow=υποκλίνομαι                /bau/
8.    Greet=χαιρετώ
9.    Body language=γλώσσα του σώματος
10. Traditional dish=παραδοσιακό πιάτο
11. Chopsticks=ξυλάκια κινέζικα αντί για πιρούνια
12.  Slippers=παντόφλες
13. Mat=χαλάκι εισόδου
14.Therefore=συνεπώς                                    
15. Thrive=ευημερώ                               /θraiv/
16. Shake hands=δίνω τα χέρια
17.  Cuisine=κουζίνα
18.  Wrestling=πάλη                    
19. Extremely=εξαιρετικά           /ikstri:mli
20. Throughout=καθ’ όλη τη διάρκεια             /θru:aut/        
21. Appreciate=εκτιμώ              
22. I am keen on….=μου αρέσει να
23. Convey=αποδίδω, μεταδίδω νόημα                     
24. Compose=συνθέτω
25. Lyrics=λόγια τραγουδιού

                              WORKBOOK
1.   Gesture=χειρονομία                         
2.    Mud=λάσπη
3.    Log=κούτσουρο
4.    Kilt=σκωτσέζικη φούστα
5.   Rural area=αγροτική περιοχή                    
6.    Hopscotch=κουτσό (παιχνίδι)
7.    Marbles=βόλοι (παιχνίδι)
8.    Opponent=αντίπαλος
9.    Consist of=αποτελείται
10. It requires=απαιτεί                
11. Nowadays=στις μέρες μας                         
12. Interact=αλληλεπιδρώ, επικοινωνώ συζητώντας
13. Flow=κυλώ

                              MAKE
1.    Make up with=τα ξαναβρίσκω με φίλο που είχα μαλώσει
2.    Make up=εφευρίσκω, αποτελώ, επινοώ, βάφομαι
3.    Make for=κατευθύνομαι προς
4.    Make out=ξεχωρίζω, ξεδιακρίνω


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου