Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

lesson 21

Lesson 21  Friends without frontiers
Exist=υπάρχω
Frontier=σύνορο
Vibrant=γεμάτο ζωή
Multi-cultural=πολύ-πολιτισμικό
Fortnight=δεκαπενθήμερο
Imaginative=γεμάτο φαντασία
Positive impact=θετική επίπτωση
Hardship=δυσκολία
I am concerned=ανησυχώ
Globe=υδρόγειος
Fundraising=συγκέντρωση χρημάτων
Register=εγγράφομαι                                         registration=εγγραφή
Attached files=επισυναπτόμενοι φάκελοι
Contest=διαγωνισμός
Auction=δημοπρασία
Fluent=με ευχέρεια στη χρήση γλώσσας, εύγλωττος
Ease=ευκολία
Collaborate=συνεργάζομαι
Establish a relationship=εδραιώνω μια φιλία
Partner=συνεργάτης                                partnership=συνεργασία
WORKBOOK
Conditions of life=συνθήκες ζωής        Drought=ρεύμα αέρα
Branch=παράρτημα, κλαδί         Conference=συνέδριο
Inherit=κληρονομώ                      Hesitate=διστάζω
Get in touch / keep in touch / be out of touch / lose touch with


multidimensional / multilingual / multistorey / multimillionaire / multinational / multitasker / multimedia / multicultural

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου